250

สุริยะใส กตะศิลา

“เราเห็นแต่ โรดแมพของการเขียนรัฐธรรมนูญ แต่ไม่เคยเห็น โรดแมพของการปฏิรูป อยากให้ คสช. ประกาศโรดแมพของการปฏิรูปที่เป็น วาระเร่งด่วนเสียที

About the author: tr