22

เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

 ที่ปรึกษา 

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ( สปช.) อดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เคยเข้าร่วมการชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย  และ  กปปส.

About the author: tr

Leave a Reply

Your email address will not be published.