27

สุริยะใส กตะศิลา  

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.)

อดีตเลขาธิการของคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.), ผู้ประสานงานเครือข่ายพันธมิตรฯ, เลขาธิการของพรรคการเมืองใหม่, คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” (กปปส.)

About the author: tr

Leave a Reply

Your email address will not be published.